چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت1

ادامه مطلب

چندشنبه با سینا – فصل چهارم قسمت31 مهمان قسمت31: دکتر آز، پزشک آمریکایی

ادامه مطلب

قسمت سی ام از فصل چهارم چندشنبه با سینا – مصاحبه با مهدی خوشی، یوگیست

ادامه مطلب

مهمان قسمت29: شاهرخ مشکین قلم، رقصنده

ادامه مطلب

مهمان قسمت28: مهرشاد، خواننده

ادامه مطلب

مهمان قسمت27: رامینا، مدل

ادامه مطلب

مصاحبه با مجتبی تهرانی زاده، فوتبالیست و بازیگر فیلم سفر

ادامه مطلب

Chand Shanbeh Ba Sina_S04-EP25 مهمان برنامه: احمد سعیدی ، خواننده

ادامه مطلب

مهمان قسمت24: راحیل، طراح مد و لباس

ادامه مطلب

مهمان قسمت23: علی بزرگمهر، استاد زیبانگاری، و همسرش

ادامه مطلب